top of page
2048_41a6a0c106276ba0c86d334b69c85b72.jpg
Water Workshop_idein.png

Иновации в управлението на водите

28-05-2024
9:30-13:30
УНСС, Голяма конферентна зала, ет. 1

ПОКАНА

Каним ви на работна среща, посветена на иновациите във водния сектор. Събитието ще ви представи авангардни технологии и решения от последно поколение, с потенциал да променят управлението на водите, както от технологична, така и от икономическа перспектива.

Запазете тази дата!

28 май 2024 год., регистрацията започва в 9:30, а срещата в 10:00 часа, в Голямата конферентна зала на УНСС,

адрес: гр. София, ул. „8-ми декември“ № 19

Наши лектори ще бъдат Jerry Ślusarczyk от Полша и д-р Любен Сяров от България, а домакин е Университетът за национално и световно стопанство, под чиято егида се провежда събитието.

В продължение на 3 часа ще имате възможност да научите повече за технологиите и да зададете своите въпроси.

Основният работен език е английски, като презентацията на д-р Сяров ще бъде на български език.

Ако искате допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с екипа ни, като ни пишете на office@idein.eu  или ни се обадите на 0887/ 227774.

Ако имате предварителни въпроси към лекторите, изпратете ни ги!

Очаква ви една изключително интересна и полезна среща, която ще ви вдъхнови за нови инициативи в индустрията.

Water Workshop_idein.png

Иновативните решения

Ще ви запознаем с иновативни патентовани решения във водния сектор, които комбинират изцяло базирани на природата подходи с най-съвременните технологии за обработка и анализ на информацията и последните достижения на машинното обучение и изкуствения интелект.

За илюстрация ви представяме по-подробно три от тях, а по време на срещата ще ви запознаем и с останалите четири.

Преди събитието можете да научите повече за решенията тук.

Tile 1.png

SYMBIO

SYMBIO се използва за непрекъснат контрол на качеството на питейната вода. Сладководните двучерупчести мекотели реагират бързо и недвусмислено на внезапна, значителна и токсична промяна в параметрите на водата. Това, както и онлайн наблюдението, е комбинация от естествен метод за биоиндикация с новаторски и напреднали компютърни технологии. Системата е помощно средство за управление качеството на водата, жизненоважно при кризисни ситуации, както и при актове на саботаж или биотероризъм. В момента SYMBIO следи водата, консумирана от повече от 10 милиона души.

Tile 2.png

SeaQuest

SeaQuest спира корозията на тръбите и натрупването на нови отлагания във водопроводната мрежа, като поддържа параметрите на водата, от пречиствателната станция по цялата дължина на водопроводната мрежа и в крановете на потребителите. Подобрява техническото и санитарно състояние на водопроводната мрежа при запазване на непрекъснатостта на водоподаването и намалява дозите на дезинфектанта, като удължава живота и правилното функциониране на водоснабдителната система с намалени разходи за експлоатация на мрежата и потреблението на електроенергия.

Tile 3.png

Leak Detection using AI

Чрез силата на изкуствения интелект и дистанционното наблюдение, гарантира бързо и рентабилно откриване на течове от магистрален водопровод дори в отдалечени райони. Постига до 100% точност и прецизност.

Проучва хиляди километри на ден, открива течове, които човешкото око не може да идентифицира при анализ на изображения. Селектира приоритетен набор от точки за проучване, които са под земята или под зеленина, включително в труднодостъпни зони, като значително оптимизира усилията, които се полагат при проучвания, извършвани от хора.

Нашите експерти

Jerzy Ślusarczyk

Jerry Ślusarczyk е президент на Надзорния съвет, основател и основен акционер в  PROTE Technologies for our Environment LLC. Завършил е Познанския технически университет в Полша и Университета в Юта, САЩ. Разработил е и притежава много полски и международни патенти и наградени технологии за опазване на околната среда в областта на управлението на водите и отпадъчните води, възстановяване на водни резервоари, отстраняване на инвазивни миди от водни инсталации, управление на отпадъци, оценка на обекти и възстановяване на площи и водни басейни.

Jerzy Ślusarczyk (2).png

д-р Любен Сяров

Любен е инженер, мениджър и предприемач с над 10 години опит в machine learning. След като завършва докторската си степен в Германия, води екипите за ML/AI на някои от най-иновативните fintech стартъп компании в Европа - Kreditech (автоматизирани заеми, базирани на големи данни), Coya (първата лицензирана неозастрахователна компания в Германия) и Cytora (чиято технология задвижва дигиталната трансформация на най-големите глобални застрахователи), а в момента развива собствена компания за интелигентна автоматизация. Неговият опит обхваща large-scale machine learning, моделиране на риска, оптимален контрол, сензори и IoT, remote sensing, information extraction.

profile liuben (1).jpg

Water Workshop Програма

9:30 - 10:00

Регистрация

10:50 - 11:20

Представяме SeaQuest, решение за управление на водоснабдителната система, от предпазване от корозия до подобрено качество на водата при потребителя. 

Презентира: Jerry Ślusarczyk

Време за въпроси

12:20 - 12:40

Представяме PROTE-РOS,

Иновативна технология за обработка на утайки, които се превръщат във висококачествен продукт– последно поколение селскостопански тор.

Презентира: Jerry Ślusarczyk

Време за въпроси

10:00 - 10.20

Откриване - проф.д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

11:20 - 11:50

AI и дистанционно наблюдение за бързо и рентабилно откриване на течове от магистрални водопроводи, дори в отдалечени райони и до 100% точност и прецизност. 

Презентира д-р Любен Сяров

Въпроси и отговори

12:40 - 13:20

Представяме PROTE-FOS, технология за кристално чисти езера и TIB за за интензивна биоремедиация, чрез специално подбрани микроорганизми. 

Презентира: Jerry Ślusarczyk

Време за въпроси

10:20 - 10.50

Представяме СИМБИО, проектирана, за да осигури непрекъснат контрол на качеството на питейната вода.

Презентира: Jerry Ślusarczyk

Време за въпроси

11:50 - 12:20

Представяме PROTE-МOS

Значително намалява утайките от отпадъчни води, подобрява параметрите за пречистване и намалява оперативните разходи на ПОСВ.

Презентира: Jerry Ślusarczyk

Време за въпроси

13:20 - 13:30

Закриване

Регистрирай се за Water Workshop

Благодарим Ви за регистрацията!

Registration form
bottom of page