top of page

Онбординг процесът в компаниите


Резултати от проучване, проведено в рамките на проект "ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение"

Целта на проучването беше да събере информация за процеса на онбординг в компании от различни икономически сектори. В него участваха 107 специалисти и експерти по човешки ресурси, бизнес партньори ЧР, директори по ЧР и консултанти по ЧР.

Основни констатации:

 1. Сектори: Най-големият % участници бяха от ИКТ и BPO секторите (35%), следвани от производствените предприятия (29%) и агенциите по ЧР (20%).

 2. Представителство според големината на компанията: 37% от участниците в проучването имат от 10 до 50 служители и 31% от 50 до 250.

 3. Позиции в организацията: експертите по ЧР и мениджърите на специализирани отдели с функции на ЧР бяха двете от най-често срещаните сред участниците позиции, съответно представени с 23% и 21%.

 4. Пол и възраст: 92% от участниците са жени, а 39% са на възраст между 20 и 35 години.

 5. Стратегия за онбординг: 72% от компаниите имат разписани стратегии за онбординг процеса на новоназначените служители, докато 28% - не.

 6. Екипи, включени в разработването на Стратегиите за онбординг: при 82% от компаниите отделите по ЧР участват в разработването на Стратегията.

 7. Участие в процеса на онбординг: при 85% от респондентите, отделите по ЧР участват в процеса на онбординг, следвани от преките ръководители - 48%.

 8. Оценка на онбординг процеса: 89% от респондентите заявяват, че не оценяват ефективността на онбординг процеса със специфични инструменти или индикатори.

 9. Области, които онбординг процесът обхваща: ценности, визия, мисия на компанията (93%), отговорности и очаквания за специфичната позиция (79%) и структура на компанията (79%).

 10. Продължителност: 51% от респондентите декларират, че процесът на онбординг в техните компании продължава между 2 и 4 седмици, а при 36% от респондентите се повежда в рамките на от 1 до 5 дни.

 11. Използване на софтуер: 72% от респондентите отговарят, че техните компании не използват никакъв софтуерен продукт в процеса на онбординг, докато 28% заявяват, че използват някакъв софтуер.

 12. Геймификация: Само 14% от отговорилите декларират, че техните компании използват елементи на игра в онбординг процеса.

В заключение можем да обобщим, че проучването показва, че повечето компании имат разписани стратегии за онбординг, но не оценяват ефективността му чрез специализиран инструментариум или индикатори. Компаниите покриват ключови сфери при онбординг процеса, като напр. ценности, визия и мисия на компанията, както и отговорности и очаквания за дадената позиция. Въпреки това, само няколко компании използват геймификация при онбординга си, а елементите на игра са ефективен начин за ангажиране на новите служители чрез един доста по-приятен процес.

Финансирано от ЕС. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на технияавтори не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page