top of page

Отворена е BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по ОПИК


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ най-после обяви официално дългоочакваната и дискутирана в продължение на години процедура на подбор на проекти за създаване на РИЦ.

Крайният срок за подаване на проектите е 20.01.2020 год., 16.30 ч.

Могат да кандидатстват само обединения, регистрирани или по ЗЮЛНЦ, или по ТЗ, след 31.12. 2018 год. Те трябва да включват минимум 3 (три) ЮЛ, регистрирани по ТЗ, които са осъществявали основната си икономическа дейност през 2017 и 2018 год. на територията на региона, където ще оперира РИЦ. Задължително е и участието на минимум 1 (един) университет или научно-изследователска организация, които също развиват дейност на територията на региона.

Подкрепата е структурирана в два основни компонента:

Компонент А, който можем да наречем инвестиционен е задължителен, като предвиденият за него бюджет трябва да бъде минимум 50% от общите разходи по проекта. Съфинансирането от програмата е 50%.

Компонент Б включва т.нар. „меки мерки“ и е незадължителен. Финансира се в режим де-минимис и подкрепата от програмата е 90%.

Минималният размер на БФП е 1,500,000 лв., а максималният – 7,000,000 лв.

Финансирането е разпределено по равно между регионите за планиране и е в размер на 19,274,439.63 лв., на регион. Не са допустими проекти, които се осъществяват на територията на област София - град.

Повече информация за процедурата можете да намерите във файла:


РИЦ-резюме
.pdf
Изтегляне на PDF • 222KB

Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдите своята идея и стартовата си позиция, спрямо критериите за оценка на проектите! Можете да ни пишете на office@idein.euили да ни се обадите на 0887 227774.

2 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page