top of page

Easy Pie Digital

Easy Pie_Logo2.png

SEO Scan услугата на партньорите ни от EasyPie Dgital е инструмент, който чрез задълбочен анализ на данните, дава точна представа за конкурентните ви предимства, рисковете и натиска в полето на дигиталното ви присъствие. 


Идентифицира в реално време основните ви конкуренти и сравнява представянето ви спрямо ключови технически параметри. В резултат, получавате детайлен списък от конкретни действия, за да бъде уебсайтът ви оптимизиран за Гугъл. В сърцето на инструмента е SEO одита на съдържанието. Той идентифицира основните измерения на търсенето и определя вашата ефективност спрямо всяко от тях, т.е. какво търсят хората и колко добре вие им го предоставяте. На базата на този анализ, получавате ясни стратегически и тактически насоки как да оптимизирате съдържанието на уебсайта си, рекламите си и комуникацията в медиите.  


Партньорството с EasyPie Dgital е част от пакета услуги на Идеин за дигитален дизайн. Компанията има собствено разработен уникален алгоритъм, базиран на изкуствен интелект и машинно обучение, чрез който в реално време следите ефективността и ефекта от дигиталното си присъствие и оптимизирате бюджета си.  Бъдете конкурентни онлайн с елегантен дизайн и умно присъствие! 

KUL2.png

Католически университет в Льовен, Белгия

КУЛ е един от най-престижните университети в света, известен със своите иновативни изследвания и подходи. Включен е в класацията на Ройтерс на водещите иновативни университети. 


Идеин партнира с екип от изследователи на Университета, работещи в областта на психологията на работното място, благосъстоянието (well-being), управлението на персоналната енергията, съня. 


Обученията, които предлагаме за компании и индивидуални потребители са разработени съвместно с КУЛ, базирани са на научно валидирана теория и анализа на огромен масив от данни от стотиците тестове, проведени в Белгия, Нидерландия, Финландия и България. 


Идеин продължава партньорството си с изследователите от КУЛ като експериментира нови форми на обучение, микролърнинг и технологични решения за мотивиране на ученето през целия живот. 

The Value Factory

LOGO-THEVALUEFACTORY-COMPLETE.-2.png

TheValueFactory е студио за системни иновации, работещо в пресечената точка на глобалните предизвикателства, обществените тенденции и новите технологии за проектиране на устойчиво бъдеще. 


Компанията помага на клиентите си да постигнат ефекти с голямо въздействие (Impact that Matters). Заедно с тях анализира и открива неудовлетворени нужди на техните клиенти, съвместно с екипите им създава пробивни продукти и услуги.

 

Едновременно с това трансформира организациите, като ги прави по-иновативни, фокусирани върху въздействието, гъвкави и устойчиви.  

 

Мотото на TheValueFactory е: 

Impact that Matters – Enabled by Ecosystem – Sustained through capabilities

 

С партньорите ни от TheValueFactory обучаваме лидери, подкрепяме създаването на социални инкубатори и разработваме механизми за финансиране в следните приоритетни области: качествен живот за всички, жилищен фонд и устойчива енергия, икономика и мобилност, всичко пречупено през призмата на „1,5- градусовия начин на живот“.

Ако сте публична институция и целта ви е да направите прехода за постигане климатичните цели на Европа по-привлекателен и разбираем за гражданите, като ги мотивирате да се включат в непрекъснат процес на сътрудничество, чрез технологични решения и почти като на игра, свържете се с нас.

Ако сте компания, която иска да трансформира бизнеса си в по-отговорен към околната среда и климата, свържете се с нас!

Ijs-Fontein-01-01-1024x1024.png

IJsfontein, Нидерландия

IJsfontein е една от водещите компании в Европа, с повече от 25 години опит в проектирането и популяризирането на дигиталното учене чрез елементи на игра. В основата на методологията е убеждението, че хората са естествено любопитни и вътрешно мотивирани да се развиват. Продуктите на Ijsfontein варират от сериозни игри за обучение на персонал, до интерактивни преживявания за музеи или междуплатформен дигитален метод за начално образование. 


Съвместно с Ijsfontein разработваме сериозни игри, които да направим достъпни на българския пазар, за да мотивираме повече хора да учат с удоволствие, докато се забавляват. Интересите ни са в областта на дигиталните умения за възрастни, с акцент върху работещи и пенсионирани възрастни хора 55+, както и въвеждащо обучение за новоназначени служители в организации. Ако искате да разработите нови или да трансформирате вече съществуващи фирмени обучения, като ги геймифицирате, свържете се с нас. Възвращаемостта на инвестицията си заслужава да опитате! 

Idewe, Белгия

IDEWE2.png

IDEWE е белгийска независима служба за превенция и защита на работното място, която подпомага организациите в изграждането и прилагането на политика им за благосъстояние (well-being). Както е добре известно, Белгия е една от страните-членки на ЕС, където трудовото законодателство, подкрепящо здравословните условия на труд във всички техни измерения - безопасност на труда, здраве, психосоциални аспекти, ергономия, хигиена на труда, аранжиране/ преустройство/ организация на работните места и работната среда е най-развито. Целта на IDEWE е да подпомага физическия и психологически интегритет на гражданите, чрез здравословна среда на работа и живот. 


Съвместно с IDEWE разработваме методологии за работа на мениджърите човешки ресурси, които се грижат за благосъстоянието на служителите. Наръчникът, който сме подготвили съвместно с тях представлява структуриран в седем стъпки пътеводител за  оптималното управление на персоналната енергия и хроно-моделирането на работните процеси. Наръчникът е безплатен и може да бъде изтеглен от тук. Ако искате да тествате методологията, специално адаптирана към целите и приоритетите за развитие на човешките ресурси в организацията ви, свържете се с нас. 

XAMK2.png

Университе за приложни науки (Xamk), Финландия

Xamk е един от водещите частни университетите във Финландия. Идеин си партнира с Лабораторията за активен живот, която провежда проучвания и експерименти в областта на здравето и благосъстоянието на работещите. Екипът на лабораторията събира и анализира информация за ефективността на предоставяни услуги на пазара на труда и чрез своите изследвания и експерименти подпомага разработването на нови иновативни услуги. 


Съвместно с Xamk правим проучвания и разработваме услуги за повишаване на благосъстоянието на хората, чрез използване на технологии, като например смарт часовници и гривни, технологии за анализ и контрол на стреса, съня и пр. Ако искате да тествате как новите технологии могат да бъдат използвани в практиката ви за контролиране на стреса и прегарянето на служителите ви, свържете се с нас. 

Виртех

VIrtech.jpg

Виртех е водеща българска научно-изследователска компания, специализирала в прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии в различни области – от предоставянето на уникални информационни услуги, през консултациите, обучението и развитието. Компанията е партньор в десетки международни изследователски проекти в областта на дигиталното здравеопазване, умните градове, интернет на нещата, сребърната икономика. 


Съвместно с Виртех реализираме проекти за иновации, както собствени, така и на клиенти. Предоставяме високо специализирани услуги за разработване на проекти за финансиране чрез европейски и национални фондове за насърчаване на иновациите – Хоризонт Европа, оперативните програми за конкурентост и иновации, национален иновационен фонд, Иновации Норвегия и др., включително и като ви помагаме да откриете точните и надежди международни партньори. Ако имате иновативна технологична идея и искате да я трансформирате в бизнес, свържете се с нас. 

bottom of page