top of page

Ценоразпис консултантски услуги

Формулиране на бизнес идея или инвестиционно намерение, избор на начин и източник за финансиране – включва поредица от 3 срещи за дискутиране на инвестиционна идея или намерение, онлайн или физически на място в един от офисите на Идеин, или при клиента. Услугата обхваща и оценка на необходимите за реализиране на идеята ресурси. Безплатно. 

Консултации за подготовка на проектно предложение за финансиране – след представяне на детайлна ценова оферта, с възможности за избор на обхвата на елементите, включени в услугата. Подготвя се индивидуално за всеки тип и източник на финансиране. Задължително включва съвместна работа с екипа на клиента и консултиране по оформяне на проектната идея, спрямо източника на финансиране – 500 лв. 

 

Подготовка на проектно предложение и анекси - индивидуална оферта, в зависимост от селекцията на клиента за отделните елементи от услугата и участието на екипа на клиента в процеса на подготовка на проекта/ инвестиционното намерение. Услугата включва консултации по въпроси, възникнали в процеса на оценка до вземане на окончателното решение от финансиращата страна, вкл. презентации pitch deck.

Стартова цена 1000 лв.

 

Консултантски услуги за сключване на договор с финансиращата страна, след одобрение и до подписване на договора. Безплатно. 


Правни консултации по време на подготовката на документи за кандидатстване за финансиране, в процеса на сключване на договора, по време на изпълнението, вкл. свързани със сключване на договори с подизпълнители, защита на интелектуална собственост, търговско-правни отношения и пр. Правна помощ при участие в тръжни процедури по ЗОП, вкл. до сключване на договор при успешно участие. По договаряне.

Управление на проект. Подготвя се индивидуална оферта, според спецификата на финансиращата страна и сложността на проектните дейности, изискващи консултантска намеса. Включва техническо и финансово управление, вкл. мониторинг на паричния поток и подкрепа при подготовка на технически и финансови отчетни документи. Не включва счетоводни услуги! Услугата не е включена в пакет с услугата по разработване на проектно/ финансово предложение, а се договаря отделно. Клиентът има правото да възложи подготовката на проектното предложение/ искането за финансиране на Идеин ЕООД, без да е задължен да възложи последващо управление. По договаряне,  но не по-малко от 1000 лв. 


Предоставяне на текуща информация за възможности за финансиране – безвъзмездна финансова помощ, финансови инструменти, банково кредитиране и пр. Безплатно срещу абонамент. 


Консултантска подкрепа при участие в процедури, обявени по ЗОП. Услугата обхваща целия процес от анализира на изискванията и капацитета за участие, през подготовка на тръжната документация и консултациите за включване на партньори, вкл. до сключване на договора при успех. По договаряне.   


Консултиране за създаване на нови продукти и услуги, чрез метода на values proposition design. 200 лв. на час. Броят на сесиите е по договаряне. 

Всички обявени цени са без ДДС и са ориентировъчни. Всяка услуга е строго индивидуална и се настройва според нуждите на клиента, след предварителни консултации, които са безплатни. За повече информация и за да си свършите работата най-бързо, защото вашата блестяща идея в същото това време може би е хрумнала и на някой друг, обадете ни се на +359 887 227774 или ни пишете на office@idein.eu.

Дигитален дизайн

Селекция и съдействие за закупуване на готови фотографии

Селекция на тематична снимка – 10 снимки, 50 лв., без ДДС

 

Закупуването от името на клиента е по договаряне, след заплащане на стойността на снимката, обявена във фотобиблиотеката. 

*Цената е в лв., без ДДС и включва търсене на изображения по ключова дума/ думи във фотобиблиотеки, селекция на подходящи кадри съгласно цялостната визия и цел на визуалното послание.

Презентации, Power Point/ PDF
 

Презентация до 8 слайда – 100 лв. За всеки следващ слайд – 5 лв./ слайд
 

*Посочените цени са в лв., без ДДС и включват: индивидуален графичен дизайн, наливане на готов текст, предоставен от клиента, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, корекции, генериране на PDF файл от PowerPoint. Фирменото лого не влиза в цената и се подава от клиента във векторен формат. В цената не се включва правене на снимки и тяхната обработка. При необходимост има възможности за отделно договаряне на схеми, диаграми, инфографики и други графични елементи, които са специално изработени за случая.  За проекти с висока сложност цената се договаря индивидуално.

 

Банери за социални мрежи (Facebook, Instagram) и рекламни карета 
 

Стандартен банер/ промоционален банер или рекламно каре за оферти - 40-160 лв., според сложността проекта

 

Посочените цени са в лв., без ДДС и включват: индивидуален дизайн, наливане на готов текст, предоставен от клиента, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, 2 корекции, генериране на файл за публикуване (*.jpg, *.png, *.gif). Фирменото лого не влиза в цената и се подава от клиента във векторен формат. В цената не се включва правене на снимки и тяхната обработка. За проекти с висока сложност цената се договаря индивидуално.

 

Уеб дизайн
 

Фирмен уебсайт в платформата WIX е с базисна цена 800 лв., който включва:

 • Персонализирана визия

 • Начална страница

 • Адаптивен дизайн

 • Страница с информация за фирмата (За Нас)

 • До 6 страници описващи услуги и продукти

 • Страница с контактна информация и форма за контакт

 • Блог и раздел с новини

 • Обучение за администриране на сайта

 • Стандартна SEO оптимизация, по зададени от клиента ключови думи


Ландинг (промоционална) страница в платформата WIX за продукт/ услуга/ събитие, с базисна цена 180 лв. и включва:

 • Персонализирана визия

 • Адаптивен дизайн

 • Форма за контакт

 

Посочените цени са в лв., без ДДС и включват: индивидуален уеб дизайн, наливане на готов текст, предоставен от клиента, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, корекции. Фирменото лого не влиза в цената и се подава от клиента във векторен формат. В цената не се включва правене на снимки и тяхната обработка. За проекти с висока сложност цената се договаря индивидуално.

 

SEO одит на съдържанието

Идентифицира в реално време основните ви конкуренти и сравнява представянето ви спрямо ключови технически параметри. В резултат, получавате детайлен списък от конкретни действия, за да бъде уебсайтът ви оптимизиран за Гугъл. Цената започва от 600 лв. и зависи от сложността на одита и комплексността на уебсайта ви. За повече информация, свържете се с партньорите ни от EasyPie Digital на julia@easypiedigital.com

Посочените цени са в лв., без ДДС.

money-2696219_1920-e1619277317245.jpg

Допълнителна важна информация

Написването на съдържание е ангажимент на възложителя. Това е специфична отделна услуга – копирайтинг. Ако клиентът не разполага със съдържание, което да сложим, общата визия ще бъде представена с примерен текст и снимки за презентация на дизайна.

 

Заявки се приемат писмено по електронна поща office@idein.euа най-добрият начин за връзка е да ни се обадите на +359 887 227774.

Изтегли ценовата листа

bottom of page