top of page
Консултантски услуги за управление на проекти

Какво включва етапа на предварително проучване на бизнес идеята ми и как се калкулира цената?

 

Когато се свържете с нас, за да проверите дали бизнес идеята ви е подходяща за безвъзмездно финансиране, финансиране чрез финансов инструмент или банка, в поредица от разговори, било то лице в лице или онлайн, прецизираме какво точно искате да направите и оценяваме жизнеспособността на идеята ви. Предлагаме ви възможни (и оптимални) начини и източници за финансиране. Те може да са отворени като възможности в момента или пък да са планирани за по-късен период. След като селектираме възможните финансови източници, ние своевременно ви предоставяме актуална и навременна информация. 


Не дължите възнаграждение. Този етап е подарък за нашите клиенти. Той ви дава възможност да вземете информирано решение доколко в идеята ви има бизнес смисъл и дали си струва да инвестирате време и ресурси.  

 

Подготвяте ли проектни предложения, за чиято разработка се заплаща само при успех? 

 

Не, това не е практика на компанията. Ние не поемаме ангажимент за финансиране на вашия проект, тъй като решението е извън нашия контрол. Нашата гаранция за успех е високото качество на подготвеното от нас проектно предложение, както и обективната и безпристрастна оценка, която правим в началото на съвместната ни работа на шансовете за успех и рисковете, тъй като почти всички програми оценяват финансов и технически капацитет на кандидатите, базиран на постигнати и документирани във времето резултати, като напр. обороти, активи, печалба или загуба и пр. Всички разработени от нас проекти за бизнес клиенти до настоящия момент са получавали максималната оценка по показателите, зависещи от работата на консултанта. 


Цената се калкулира индивидуално за всеки проект. Вижте ценовата ни листа за детайлна информация, а най-бързо ще научите повече ако ни се обадите на 0887/ 227774. 

Как може да получаваме повече информация за възможности за финансиране? 

 

Ние следим всички възможности за финансиране на бизнеса, които са достъпни за българските предприятия, вкл. чрез националните оперативни програми за управление на средствата от ЕС, Плана за възстановяване и устойчивост, фондове, управлявани от ЕК, финансови инструменти, кредитно и смесено финансиране, инвестиционни фондове за частен капитал и пр. За да получавате тази информация, трябва да се абонирате за бюлетина ни на office@idein.eu. Абонаментът е безплатен. 

Вземате ли процент от полученото финансиране като такса успех и ако да, какъв?

 

Не, нашата компания няма практиката да получава процент от полученото финансиране. Клиентите ни заплащат разработването на проекта за финансиране, бизнес плана и пр., в зависимост от изискванията на финансиращия източник. Цената включва всички дейности до фактическото подписване на договора, при успех. От този момент нататък, клиентите ни може да продължат сами или да ползват нашите услуги за управление и отчитане на финансирането. Това е друга услуга и се калкулира отделно, в зависимост от сложността на проекта. Моля, за повече информация вижте ценовата ни листа или ни се обадете на 0887/227774. 

Ако решим вие да управлявате проекта ни, как калкулирате цената, като % от сумата или по друг начин?

 

Цената за управление на проекта не е обвързана с неговата стойност, а със сложността на техническото и финансово управление и отчитане. Понякога проекти на голяма стойност изискват сключването на един договор и много малко на брой финансови документи, а проекти на сравнително ниска стойност ни ангажират с много дейности и ресурси. Ето защо, цената е различна за всеки проект и е по договаряне, след детайлен анализ и остойностяване на всички консултантски ангажименти, свързани с управлението. 

Какви дейности включва управлението на проекта? 

 

Услугата включва всички дейности по финансово и техническо отчитане, според правилата и процедурите на финансиращата страна, включително комуникация от името на клиента, при желание. Включва координация и мониторинг на техническото и финансово изпълнение, паричен поток и пр. Използваме онлайн инструменти като Асана, КликЪп, Майкрософт тиймс и пр. или ексел, според инструментариума, практиката и желанието на клиента. Не включва първично счетоводство и одит! 

Как гарантирате опазване тайната на информацията, която ви предоставяме? 

 

Идеин следва стриктен вътрешен етичен кодекс за опазване на данните и интелектуалната собственост на клиентите, с които работи. Всички споделени с нас документи, данни, идеи и пр. са строго съхранявани на защитено сървърно пространство и са достъпни само за оторизирани представители на екипа. При желание от страна на клиента, подписваме Споразумение за неразкриване на данни (Non-disclosure agreement), обикновено по образец на клиента, но ние също имаме подготвен текст, който ползваме, в случай, че клиентът желае това. 

Дигитален дизайн

Какво включва одитът на дигиталното присъствие?  

 

Одитът на вашето дигитално присъствие се прави по базиран на изкуствен интелект и машинно обучение алгоритъм, разработен от партньорите ни от EasyPie Digital, чрез който в реално време следите ефективността и ефекта от дигиталното си присъствие и оптимизирате бюджета си. Идентифицира в реално време основните ви конкуренти и сравнява представянето ви спрямо ключови технически параметри. В резултат, получавате детайлен списък от конкретни действия, за да бъде уебсайтът ви оптимизиран за Гугъл. В сърцето на инструмента е SEO одита на съдържанието. Той идентифицира основните измерения на търсенето и определя вашата ефективност спрямо всяко от тях, т.е. какво търсят хората и колко добре вие им го предоставяте. На базата на този анализ, получавате ясни стратегически и тактически насоки как да оптимизирате съдържанието на уебсайта си, рекламите си и комуникацията в медиите. За повече информация, вижте ценовата ни листа или се свържете с Юлия Сярова на julia@easypiedigital.com или 0885/ 823862. 

 
Какво следва, след като направим първоначален одит на дигиталното си присъствие?

 

Първоначалният одит се прави еднократно и може да бъде самостоятелна услуга, след която да продължите сами. Докладът с резултатите ви дава много ясни и конкретни практически насоки какво да правите. За да проследите ефекта от действията си е добре текущо да наблюдавате какво се случва. Партньорите ни от EasyPie Digital предоставят тази услуга на абонаментен принцип, като честотата и стойността се договаря с клиента. За повече информация, свържете се с Юлия Сярова на julia@easypiedigital.com или 0885/ 823862. 

Използвате ли шаблони за дизайн? Ако използвате - къде можем да ги разгледаме? 

 

Не. Дизайнът на всеки продукт/ услуга е уникален и съобразен с визията и предпочитанията на клиентите. Ако ви е нужен дизайн в по-кратък срок, може да обмислим заедно решения, но е нужно да ни се обадете на 0887/227774.  

Обучения

Обученията, които предлагате за организации стандартни ли са?

 

Не, всяко обучение се разработва специално за нуждите на организацията, но разбира се, обхваща темите, по които работим и имаме експертиза, а те най-общо могат да се обобщят като холистичен поглед върху управлението на персоналната енергия на служителите и моделирането на работните процеси, на базата на естествения биологичен ритъм (циркаден ритъм) на всеки от нас. Всяко обучение, обаче, съдържа и акцентира върху различни аспекти, в зависимост от 1) нуждата на служителите ви и 2) целите на мениджмънта. За повече информация, моля вижте в менюто описанието на обученията ни за организации, както и ценовата ни листа или ни се обадете на 0887/ 227774. 

Възможно ли е да закупим обучения за служителите ни, които да ползват индивидуално и във време, удобно за тях? 

 

Да, разбира се. Всички наши обучения са достъпни и като илърнинг на нашата платформа. Можете да ги разгледате на https://study.actauni.com/home. Може да ги закупите за служителите си. Моля, следете за нашите промоции. 

Ние имаме собствени обучения, но трудно мотивираме служителите си да ги използват. Искаме да ги осъвременим и да ги направим по-атрактивни. Можете ли да ни помогнете в това?


Да, абсолютно! Ние си партнираме с водещи европейски университети и компании, които разработват нови технологични и методологични решения за оптимизиране ефективността на обученията и мотивация. Ако искате да разработите нови или да трансформирате вече налични вътрешно-фирмени обучения в микролърнинг или да ги направите с елементи на игра (геймифицирате), свържете с нас, защото ние сме вашият отговор!  Ще го направим съвместно с партньорите ни от Католическия университет в Льовен, Белгия и IJsfontein от Ниделрандия. Вижте повече за тях в меню „Партньори“.  

Не намирате отговор на въпроса си? Задайте ни го тук!

bottom of page