top of page


DESIGN: Изграждане на зелени умения в творческите индустрии

Договор № 2022-2-BG01-KA210-ADU-000101489
Период на изпълнение: 01.01.2023 - 01.01.2024
Финансиране: 60 000 Евро


 

Проект DESIGN е финансиран от Европейския съюз чрез програма Еразъм+ и се осъществява в малко партньорство за сътрудничество в сектор Образование за възрастни.  

Целта на проекта е да увеличи качеството на работата на три организации в сектор „образование за възрастни“ – Идеин ЕООД, Сториборд Студио ЕООД и Норт Консултинг, и да подобри капацитета им да работят ефективно в транснационални партньорства, за да отговорят адекватно на нуждите на работещите в културните и креативните индустрии (ККИ) за придобиване на зелени умения, необходими за тяхната промяна към зелена икономика.

В рамките на проекта ще бъдат разработени онлайн образователни курсове и съдържание за ККИ професионалисти, за развитие на зелени умения; ще се увеличат възможностите за обучение на възрастни; ще се подобри капацитетът и трансверсалните "зелени" компетентности на работещите в ККИ, за да се подкрепи преминаването на дейността им към зелена икономика.

Проектът е в унисон с приоритетите на Еразъм+, като предлага практична и необходима педагогическа методология и съдържание за обучение на възрастни; разработва онлайн курсове и учебни материали, за да се справи с цифровата трансформация и да развие готовността, устойчивостта и капацитета на заетите в ККИ; предвижда се да се разработи учебен план и онлайн курс, както и да се допринесе за борбата срещу изменението на климата и да се подкрепи включващият и устойчив растеж. 
bottom of page