top of page

Възможност за финансиране на НИРД за предприятия! НИФ е отворен от 18.07. до 18.08.2022, 17 ч.


ИАНМСП обяви официално откриването на 13-та сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). Предварително заявеното от Агенцията максимално опростяване на процедурата за кандидатстване се заключава в това, че сега проектите ще се подават електронно в СУНИ (https://enims.egov.bg/). СУНИ е различна от ИСУН система и ако все още не сте кандидатствали през нея, трябва да си направите профил.

Ако познавате предходните сесии на НИФ, правилата за кандидатстване и финансиране няма да ви изненадат.


Този път, обаче, на практика може да кандидатства всеки тип предприятие, без ограничение кога е регистрирано и с какъв финансов капацитет разполага.


Вие сте допустим кандидат ако сте:

  • предприятие - регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Вашият партньор е допустим ако е:

  • предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или такова лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или

  • организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.


Имате интерес да кандидатствате в партньорство, защото 1) увеличавате размера на БФП и 2) получавате допълнителни точки при оценката.


Какво е финансирането?

Максималният размер на БФП е 500,000.00 лв.

Процентът финансиране от НИФ се определя от няколко фактора:

1. Типология на проекта – дали ще правите индустриални научни изследвания (ИНИ) или експериментално развитие (ЕР), съответно 50% и 25%

2. Тип на предприятието – ако сте микро и малко, добавяте 20%, ако сте средно – 10%.

3. Ако имате партньор – ако сте микро и малко, добавете 10%, а ако сте средно и голямо – 15%.


Кога проектът ви е допустим?

Ако се изпълнява в една от следните четири тематични области, които най-вероятно отлично познавате:

1. Информатика и ИКТ;

2. Мехатроника и чисти технологии;

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии


За какви разходи можете да кандидатствате – бюджет

  • Персонал – фиксирани часови ставки, според категорията (ръководител на проект, ръководител на фаза, изследовател, технически персонал) – до 70% от бюджета за предприятия (кандидат или партньор) и общо на ниво проект.

  • Нови и неупотребявани ДМА и ДНА – разходи за амортизации

  • Външни услуги – до 10% от бюджета на всеки участник

  • Материали и консумативи

  • Командировки в чужбина – до 10% от общите разходи за персонал.


Продължителност на проектите

Минимум 6 месеца и максимум 18 месеца.


Ако вече сте финансирани по НИФ, имайте предвид, че не може да получите БФП повече от 750,000.00 кумулативно, включително БФП за настоящия проект и вече получените БФП от предходните четири сесии на НИФ. Ако не сте получавали подкрепа по НИФ, получавате повече точки при оценката.


Как се кандидатства

Електронно, в СУНИ. Прилагат се много декларации и други документи, детайлно описани в документацията, която може да намерите на https://www.sme.government.bg/?p=58328


ИАНМСП организира онлайн информационна сесия на 15.07., от 10 ч. Може да се регистрирате на https://forms.gle/68fmXuSCfXn63SdX7. Участието е безплатно!


Идеин ЕООД има подготвени успешни проекти за клиенти по предходните сесии на НИФ. Не се колебайте да се свържете с нас и безплатно да консултирате допустимостта на предприятието и идеята ви.

Обадете ни се на 0887/227774 или ни пишете на office@idein.eu

21 преглеждания0 коментара

Commenti


bottom of page