top of page

Как българските компании правят онбординг: резултати от проучване и интервюта


Представяме ви резултатите от първата фаза на проекта ни „ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“, която имаше за цел, в партньорство с целевите групи от различни индустрии, да определи обхвата и съдържанието на геймифицирания процес на онбординг.

Стартирахме с проучване сред 107 професионалисти в областта на човешките ресурси от различни компании, за да придобием по-точна представа за цялостните им практики в областта на онбординга. Резултатите показват, че докато повечето компании имат писмена политика/стратегия за своите процеси на въвеждане на новите служители, само 14% от тях използват геймификацията като инструмент.

Във втората фаза бяха проведени поредица от интервюта със специалисти по човешки ресурси, служители и ментори, участващи в процеса на въвеждане на новоназначените служители в работата. Интервютата разкриха, че онбординг процесът е структуриран по различен начин в различните компании, като при някои от тях той е добре разработен и структуриран, докато в други прекият мениджър на новоназначените служители е изцяло отговорен за неговата оганизация. Бихме могли да заключим, че общото ниво на дигитализация на онбординг процеса е по-скоро средно, като компаниите отдават значително внимание на контакта лице в лице, който за тях е изключително важен компонент от цялостния подход.

Един от ключовите изводи на този етап е, че по-голямата част от компаниите нямат солидни индикатори за измерване на ефективността и ефикасността на своя онбординг процес и обикновено няма практика това да се прави. Компаниите имат обща представа колко им струва въвеждащото новоназначените служители обучение, но как инвестицията се възвръща във времето се измерва по-скоро интуитивно, а не на базата на обективно събрани и анализирани данни.

И накрая, участниците споделиха, че геймификацията не е обичаен метод, поради опасения относно нейната ефективност, добавените разходи и трудността при поддържане и актуализиране на игровото съдържание.

Изводите, направени в резултат от първата фаза от процеса на консултации, предполагат, че има няколко теми, които трябва да бъдат обсъдени в групов формат, включително показатели за възвръщаемост на инвестициите, дигитализация, геймификация и цената на внедряване и поддържане на игровото съдържание.

Тези дискусии предстоят и очакваме да разкрият отношението на HR професионалистите към тези теми, текущото им ниво на познания и готовността им да работят по тях.

Пълният текст на доклада може да намерите

ONBOARD-Report Activity 1, phase 1 BG_for publishing
.pdf
Изтегляне на PDF • 304KB


Ще се радваме да споделите своя опит! Пишете ни тук или на office@idein.eu


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

55 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page