top of page

Моделирането на работните процеси - познато ли е в България, резултати от национално проучванеЗа всички, които до този момент участваха в нашето проучване доколко моделирането на работните процеси е практика в управлението на човешките ресурси в България, подготвихме настоящия анализ.

Малко любопитна информация:

 • 15 човека от отговорилите на въпроса „На колко години сте?“ са 50 + , четиридесет и шест са между 30 и 49 години, а десет човека са на възраст до 29 години.

 • Едва 5.63% от попълнилите въпросника са мъже. Защо ли?

 • 71% са със средно образование, а всички останали - с по-високо, т.е. притежават професионална квалификация, бакалавър, магистър или доктор на науките.

 • 71,43 % от участниците в проучването работят само на дневни смени, няма нито един отговорил, който е само в нощна смяна, но 11.43% работят и нощна смяна

 • Само 10% определят себе си като неквалифицирани работници, а над 30% са мениджъри от средно и високо ниво.

Какво е Job crafting? Моделиране на работния процес по самоинициатива на работниците, при която те въвеждат или променят задачи и типове взаимодействия в работния колектив.

 • 7,41% често въвеждат нови начини за подобряване на работата си, а само понякога – 46,91%.

 • 13,58% си задават въпроса дали това, което работят влияе положително върху живота им, а 16,5% не се интересуват от това.

 • 45,68% от хората редовно полагат усилия да познават добре колегите си, а само 1,23“ никога не го правят.

 • Вземам собствени решения как да планирам работата си, съобразно енергийните ми нива - 79% почти никога, 11.84% - много често;

 • Аз решавам последователността, в която ще изпълнявам задачите си на работа, съобразно енергийните ми нива - 47% - никога, 19.74% - много често;

 • Когато планирам как да си свърша работата, се съобразявам с енергийното си ниво - 32% - никога, само 5.26% - много често и 32.89% (най-висок %) – понякога;

 • Избирам работното си време, съобразно енергийните си нива- 95% - никога и само 3.95% - много често;

 • Аз решавам кога да започна и да спра да работя, съобразно своя естествен ритъм - 32% - никога и само 7.89% - много често

 • Колко често може да работите от вкъщи – почти никога отговарят 95%, а почти винаги - 10.53%;

Как респондентите оценяват общото си здравословно състояние:

 • 88% - отлично

 • 35% - много добро

 • 29% - добро

 • 47% - зле

 • Няма нито един отговорил – много зле.

Не се оплакваме, нали? Ако искате да научите повече - вижте резултатите

Benchmark_4122019
.pdf
Изтегляне на PDF • 5.37MB

6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page