top of page

Как да изчислите колко ще ви струват внедряването и поддръжката на геймифицирано съдържание


Внедряването и текущата поддържка на геймифициран процес изискват различни типове ресурси. Представяме ви ги накратко:


Технология

В зависимост от типа геймификация, може да са необходими софтуер или платформи, които позволяват създаването и управлението на игри, класации, значки и други елементи от механиката на игрите.


Експертиза в проектирането на игри

Може да са ви необходими дизайнери на игри, графични дизайнери или разработчици, за да планират и създадат игровите елементи, които ще използвате в геймифицирания процес.


Съдържание

Трябва да създадете или да възложите на някого да ви разработи съдържание, което съответства на целите ви за геймификация и мотивира участниците да се ангажират с играта.


Анализ на данните

За да измерите ефективността на геймифицирания процес, ще трябва да събирате и анализирате данни за ангажираността на участниците, как се справят в играта, както и други релевантни метрики.

Обучение и подкрепа

Може да ви се наложи да тренирате обучаемите как да използват играта или да им осигурявате подкрепа, в случай че срещат трудности или предизвикателства.


Бюджет

В зависимост от степента, в която искате да геймифицирате процеса, ще трябва да отделите бюджет, който да покрие разходите за технологията, дизайна, създаването на съдържание, анализа на данните и обучението.


Управление на проекта

Внедряването и поддържането на геймифициран процес изисква внимателно планиране, изпълнение и мониторинг. Ще ви трябва мениджър на проекта или екип, който да наблюдава процеса и да гарантира, че той съответства на целите и задачите на организацията.

Като цяло внедряването и поддържането на геймифициран процес изисква комбинация от технология, експертен опит в дизайна, съдържание, анализ на данни, обучение, бюджет и управление на проекти. Важно е внимателно да обмислите тези ресурси и да ги разпределите по подходящ начин, за да гарантирате успеха на инициативата за геймификация.


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page