top of page

Трансформация на онбординг процеса: геймифициран vs. традиционен


Проектът ни „Онбординг: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“ направи важни сравнения между традиционния и геймифицирания онбординг процеси, очертаващи значимите предимства от интегрирането на геймификацията в процеса на въвеждане на новите служители в работата.

Основни изводи:

 

 

  1. Ангажираност: Геймифицираният онбординг значително повишава ангажираността като трансформира пасивното учене (като напр. четене на ръководства) в активно, интерактивно преживяване. Участниците в пилотното тестване докладват по-високи нива на внимание и участие, приписвани на динамичния характер на геймифицираното обучение.

  2. Запаметяване на знанията: За разлика от традиционните методи, геймификацията повишава степента на задържане на информация чрез запомнящо се интерактивно преживяване. Въпреки това, е важно тя да бъде подкрепена с примери от практиката и менторска подкрепа, за да се затвърдят знанията.

  3. Удовлетвореност на служителите Изводите ни последователно показват, че геймифицираният онбординг води до по-високи нива на удовлетвореност сред новите служители в сравнение с традиционните методи, благодарение на своя ангажиращ и приятен формат на обучение.

  4. Ефективност на времето: Въпреки че геймифицираният онбординг може по-бързо да достави знания и да насърчи ученето, то от решаващо значение е интерактивните елементи да се балансират с прякото наставничество, за да се отговори ефективно на всички въпроси, които може да възникнат по време на процеса.

  5. Ефективност на разходите: Първоначално геймифицираните програми може да изискват повече разходи за разработка. Дългосрочните ползи обаче, включително намалени инвестиции на време от старши персонал и подобрени нива на задържане на наученото, предполагат по-голяма ефективност на разходите като цяло.


Фактори, влияещи на успеха:

  • Културата на организацията: Успехът на геймифицираният онбординг е тясно свързан с организационна култура, която е иновативна и гъвкава. Изключително важно е този подход да резонира със съществуващите ценности и стратегии за ангажиране на служителите.

  • Готовност на служителите: От съществено значение е служителите да са възприемчиви към игровите платформи и да имат уменията да ги използват. Ясното и правилно разбиране относно предпочитанията и демографията на работната сила е решаващо за ефективното планиране на онбординг преживяването.

 

Синхронизирането на геймифицирания онбординг с организационната култура и с очакванията на служителите е една от най-важните предпоставки за  максимална ефективност и въздействие – това е един от основните изводи на проекта.

Целият текст на доклада, в който ще се запознаете в детайли с накратко представените тук изводи:

ONBOARD_A2_FeedbackReportBG
.pdf
Изтегляне на PDF • 305KB


Финансирано от ЕС. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито ЕС, нито EACEA.


5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page